Contractmanagement personeelszaken

Contractmanagement personeelszaken geeft inzage van lopende en nieuwe contracten van al het personeel. De grootste kostenpost in een organisatie is vaak de loonkostencomponent. Goed personeelsmanagement helpt om de juiste balans te onderhouden tussen kosten en baten (opbrengsten / bijdrage resultaat). Risicomanagement kan hierbij helpen.

Personeelszaken (of een mooie term Human Resources of HR) biedt ondersteuning bij de levenscyclus van personeel. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de arbeidscontracten en voorwaarden.

Index van dit artikel:

 1. HR naar een hoger plan tillen
 2. Voordelen contractmanagement personeelszaken
 3. Managementinformatie personeel
 4. Potentieel van contractmanagement
 5. Risico’s personeel
 6. Ons voorstel

HR naar een hoger plan tillen

Contractmanagement personeelszaken is arbeidsintensiefDe administratieve processen binnen personeelszaken zijn arbeidsintensief en er komen vaak veel vragen tussendoor van onder andere het personeel, management, salarisadministratie en leidinggevenden. Door informatie gestructureerd en selectie beschikbaar te stellen aan de betrokkenen kunnen kostbare fouten en misverstanden worden voorkomen en geminimaliseerd.

Door de invoering van contractmanagement binnen personeelszaken of HR wordt veel “ruis” weggenomen. Er wordt in feite transparantie gecreëerd tussen HR, Management en het operationele management.

Voordelen contractmanagement personeelszaken

Met de juiste inrichting van contractmanagement voor personeelszaken zijn de volgende vragen vrijwel direct te beantwoorden onafhankelijk van locatie.

 1. Hoeveel arbeidscontracten zijn er?
 2. Hoeveel vast personeel hebben we?
 3. Hoeveel ingehuurd personeel?
 4. Wat zijn de maandelijkse kosten van al het personeel?
 5. Wat zijn de gemiddelde personeelskosten?
 6. Welke contracten gaan verlopen?
 7. Welke contracten zijn (direct) opzegbaar?
 8. Wat zijn de ingeplande en noodzakelijke reviews?
 9. Wat zijn de prestaties per personeelslid?
 10. U krijgt bericht als een contract afloopt.

Deze informatie kan selectief beschikbaar worden gesteld voor management, leidinggevenden en personeelszaken. Leidinggevenden krijgen tijdig een bericht dat zij een evaluatiegesprek moeten doen zoals contractueel is vastgelegd.

Managementinformatie personeel

Financieel

Management wil een overzicht hebben van alle contracten. Vaste contracten (bepaald onbepaalde tijd), speciale afspraken zoals reviews, prestatiebonussen. Bij bepaalde tijd is het belangrijk de einddatum op te nemen en de zogeheten gesprekken (verlenging, opzegging, evaluatie).

Ook het ingehuurde personeel kan worden opgenomen en worden gezien als personeel met een onbepaalde tijd maar met een opzegtermijn van zeg 1 week of 1 maand.

Alle maandelijkse financiële verplichtingen kunnen dan eenvoudig worden weergegeven.

Performance of prestatie indicatoren

Er zijn hele mooie software system op de markt die een zogeheten 360 graden view kunnen geven mits deze systemen worden gevoed met de juiste data. Een pragmatisch oplossing is dit echter niet.Deze systemen zijn over het algemeen kostbaar en gebruikersonvriendelijk. Met een paar indicatoren per persoon zijn eenvoudig trends vast te leggen.

Potentieel contractmanagement personeelszaken

In potentie is contractmanagement personeelszaken bijzonder krachtig. Het is belangrijk om een solide basis neer te leggen met een pragmatische insteek. Een basis kunnen we voor u realiseren binnen 5 werkdagen.

Risico’s personeel

Goed personeel vormt een grote aanwinst voor een organisatie. Daarnaast vormt het ook een risico als dit niet goed wordt gemanaged. Enkele risico’s zijn:

 1. Een bepaald arbeidscontract (jaarcontract) loopt ongewenst door (al gauw een schadepost van 40 K of meer). De medewerker kwam na expiratie van zijn contract gewoon op zijn werk.
 2. Kostbare arbeidsconflicten
 3. Ziekteverzuim te hoog
 4. Aansprakelijkheid (o.a. training veiligheid, enz.)

Ons voorstel

Wij kunnen contractmanagement personeelszaken opzetten in een korte tijd. Dit doen we op basis van No Cure No Pay. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Of blijf op de hoogte van contractmanagement, . . . .