Disaster Recovery en contractmanagement

De relatie disaster recovery en contractmanagement is van levensbelang. Elke organisatie die iets serieus wil doen met disaster recovery dient een overzicht te hebben van alle contracten die direct hierop inhaken. Tijdens een calamiteit of recovery operatie wil je natuurlijk niet discussies gaan voeren over leveringen, dekking, service, enz. Disaster recovery en Contractmanagement

Nu kunnen direct een aantal management vragen worden gesteld:

  1. Welke contracten zijn essentieel bij een calamiteit?
  2. Zijn deze contracten nog actueel (o.a. dekking, omvang, capaciteit, levertijden)?
  3. Wat is de jaarlijkse waarde van deze contracten?
  4. Wat zijn de contractuele verplichtingen?
  5. Wanneer worden de contracten herzien (en door wie)?
  6. Zijn de leveranciers getoetst op daadwerkelijke leverplicht?

Dit zijn slechts een paar vragen die een tipje van dit belangrijke onderwerp kunnen, . . .