Financiële lekkages

Financiële lekkages zijn alle betalingen die worden gedaan waartegenover geen dienst staat of deze dienst wordt door de organisatie niet (meer) gebruikt. Lees verder hoe u hier iets aan kunt doen, . . . .

Financiële lekkages

De facturen die worden ontvangen worden automatisch betaald op basis van historische afspraken. Inmiddels kent niemand deze afspraken meer. Het gevolg is dat de betalingen worden uitgevoerd zonder herziening van het onderliggende contract.

TIP: Een factuur is altijd een contract waar een contractuele verplichting aan vast zit. Een contract dat niet tijdig wordt opgezegd is een financiële lekkage en hiermee dus een schadepost.

In het MKB worden veelvuldig facturen ontvangen die geen onderliggende en afgesproken dienst is. Het is een vorm van fraude, Factuurfraude genaamd. U betaald de factuur en U heeft nu een contractuele verplichting.

Hoe kunt u financiële lekkages voorkomen? Alle contracten dienen goed in kaart te worden gebracht. Deze dienen dan tijdig te worden herzien zodat deze financiële lekkages kunnen worden voorkomen.

Andere vormen van financiële lekkages zijn: (I) U heeft producten of diensten geleverd maar deze zijn niet gefactureerd. Dit kan zijn omdat de interne processen niet op elkaar zijn afgestemd. (II) Een factuur is twee maal betaald. (III) Het verzuimpercentage ligt hoger dan uw collega’s in de branche. (IV) U heeft te veel personeel. (V) De productiviteit is te laag. (VI) De inkoop ligt bij bepaalde categorieën structureel hoger. (VII) Fraude, een van de meest voorkomende lekkages. Dit hoeft geen interne fraude te zijn maar kan ook als gevolg van phishing.

Fraude als financiële lekkage wordt binnenkort verder uitgewerkt in één van onze artikelen.

Wilt u een QuickScan van uw financiële lekkages?
(met een duidelijk rapport voorzien van actiepunten)
Vul uw gegevens in en we nemen contact met u op.

Bent u nog niet zeker, schrijf dan in op onze speciale distributielijst omtrent contractmanagement. U krijgt periodiek een bericht als er een nieuw artikel is geplaatst of we hebben een uniek voorstel.